Särkisen perhekoti on aluehallintoviraston valvoma seitsemänpaikkainen perhehoitoa tarjoava ammatillinen perhekoti. Perhekotimme kuuluu ammatillisten perhekotien liittoon. Perhekotivanhemmmat Tiina ja Hannu Särkinen asuvat yhdessä perheenä sijoitettujen lasten kanssa eläen normaalia lapsiperheen arkea iloineen ja suruineen.

Kotimme sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Vimpelissä, osoitteessa Sääksjärventie 9, 62800 Vimpeli.

Perhekotivanhemmilla on pitkä kokemus lastenkasvatustyöstä viiden oman lapsen myötä ja noin 18 vuoden kokemus lastensuojelutyöstä perhehoitajina.

Tiina on koulutukseltaan sosionomi(AMK), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, perhepäivähoitaja, koulunkäynnin ohjaaja ja lisäksi hän on suorittanut kasvatustieteen ja psykologian perusopinnot. Hannu on valmistunut 2015 lasten ja nuorten erityisohjaajaksi. Hän on aikaisemmalta koulutukseltaan insinööri ja on aikaisemmin toiminut rakennusalalla sekä toisen palveluksessa että yksityisyrittäjänä. Molemmat vanhemmat ovat olleet myös Pride-valmennuksessa.

Olemme huhtikuussa 2014 muuttaneet uusiin tiloihin täysin uusittuun Vinnin entiseen kyläkouluun. Perhekodissa on nyt tilaa seitsemälle lapselle.

Perhekodissa työskentelee myös ulkopuolista henkilökuntaa. Henkilökunnan määrä suhteutetaan lasten lukumäärään. Tällä hetkellä vakinaisia työntekijöitä on kolme: Janne Särkinen (KTK, varhaiskasvatuksen opettaja), Ulrika Sillanpää (lähihoitaja) sekä Susanna Koskela (sair.hoitaja(AMK)). Vanhempien sijaisina toimivat lisäksi tarvittaessa perheen omat aikuiset lapset tai perheen isän sisaret. Vakinainen henkilökunta takaa sen, että lapsille on aina paikalla tuttu aikuinen ja vanhemmilla on mahdollisuus joskus viettää vapaa-aikaa.